13-11-07

Waar is de tijd?

Tijden veranderen. En dat heb ik vorige zaterdag nog maar eens aan den lijve mogen ondervinden. Ik was nu niet meteen op de meest heuglijke gebeurtenissen in een mensenleven aanwezig, maar de begrafenis die k bijwoonde deed me toch even stilstaan bij de evolutie der gebruiken en gewoontes.

Ik was mooi op tijd aanwezig, maar ofwel was de kerk te klein, ofwel was er teveel volk, maar ik moest rechtstaan. Ik heb er dan meteen van geprofiteerd om alles en iedereen eens gade te slaan. En devaststellingen waren navenant.

Zo merkte ik op dat tussen de massa 60 plussers er maar een handvol mensjes waren die groter zijn dan ik. Terwijl ik met mijn meter eenentachtig nu niet bepaald groot ben. Er waren 85 + 77+ 80 + 34 gasten. Je kan ze tellen als je achteraan staat. Gewoon het aantal stoelen maal het aantal rijen en je hebt zo het juiste aantal. Ik had de mensen van het koor niet meegeteld, noch de pastoor of de misdienaars. Die behoren immers tot het meubilair, en niet persé door tot de bezoekers van de dienst.

Voor de rest waren een witte balonnen, geverfd haar, opgetutte zestigers, Franz Bauer, Jan Smit (of toch hun muziek) en kaarsen. Wat me opviel was de aanwezigheid van een videcamera. Wie wil er nu in godsnaam herinnerd worden aan een begrafenis? Ik in elk geval niet...

Een heleboel veranderingen dus. Maar gelukkig blijven er nog dingen onveranderd. Een pastoor die verstrooid is en zegt dat de overleden vrouw in kwestie een goede vader is geweest, microfoons die te luid staan en iedereen naar de oren doet grijpen, de kaarsen die toch zo moeilijk in brand te steken zijn, stinkende wierrook. En een klokkenluider. Want het touw dat tot op de grond hing, net achter mij werd muisstil naar bovengetrokken tot op een soort balkon door wat ik noem de koster. 

Laten we hopen dat er niet veel meer volgen. Begrafenissen dan. Wat de veranderingen betreft, daar kan ik eigenlijk nog mee omgaan.Maar een geslachtsverandering in de kist, dat is en blijft voor mij een brug te ver.

De commentaren zijn gesloten.